Tjänster

SNABB HJÄLP AV JURIST - när du behöver det som mest

08 - 551 08 590

VÅRA TJÄNSTER

AFFÄRSJURIDIK

- med det extra


Vår personal besitter tillsammans över 20 års erfarenhet att driva egna företag och därför kan vi inte enbart leverera det juridiska och ekonomiska. Vi kan också hjälpa dig att uppnå dina kort- och långsiktiga mål och agera bollplank i en rad företagsfrågor. Vi älskar att göra affärer och se företag växa.

MIGRATIONSRÄTT

- med förstående och engagerade jurister


Vi har hjälp många personer att få stanna i och flytta till Sverige. Vi har stor förståelse för situationen i ditt hemland och hur det är att komma som ny till Sverige. Vi hjälper personer från bland annat Ukraina, Syrien, Iraq, Libanon, Egypten, Mongoliet och Afghanistan. Vi besitter stor expertis och kan hjälpa dig att att ansöka om svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

TVISTER

- Förlikning eller process


I tvister står vi vid din och ditt företags sida oavsett om det gäller en process i domstol eller hyresnämnd eller om du vill förlikas med den person du tvistar med. Genom att använda sig av en väl genomtänkt strategi inför förhandlingen har du större chans att nå dina mål. 

JURIDIK

- för företagare och privatpersoner


Vi har kompetens inom en rad juridiska områden, till exempel familjerätt, arbetsrätt, vårdnad och umgänge, bostadstvister, skuldsanering och medicinsk rätt. Kontakta oss om du söker en duktig och engagerad jurist. Som ombud stöder vi dig under hela processen både i och utanför domstolen.


ÖVRIGT

- Föreläsningar, utbildningar och utredningar


Vi erbjuder utbildningar inom bland annat starta eget företag, workshops, föreläsningar, seminarier och informationsträffar. Upplägget utformas och optimeras utefter behov. Vi bedriver även forskning och genomför utredningar samt upprättar efter kunds behov policys, riskbedömningar och projektplaner.