SNABB HJÄLP NÄR  DU BEHÖVER DET SOM MEST!

2

3

1

Vi på Law & Business tar med oss informationen från mötet och planerar utifrån detta hur mycket tid och vad kostnaden kommer att bli om ni anlitar oss, vi återkommer med ett kostnads-förslag.

Ni tar ställning till om ni vill anlita oss och under vilka förutsättningar. Om ni anlitar Law & Business får ni tillgång till exklusivt journummer under hela processen. Vilket gör att ni alltid kan ringa till oss 24/7 under processen utan att behöva oroa er över att extra avgifter tillkommer.

Du kontaktar oss genom telefonsamtal eller genom att boka tid och sedan har vi ett möte för att diskutera vad du vill ha hjälp med.

Som ett led i vår strävan att bidra till allmännyttiga ändamål arbetar vi på ideell basis i olika projekt. För mer information kontakta oss på probono@lawbusiness.se


Vi genomför projekt och utbildningar ute hos kund,  till exempel sjukvårds-sektorn, myndigheter, organisationener och företag. För mer information kontakta oss på utbildning@lawbusiness.se

HUR GÅR DET TILL ATT ANLITA LAW & BUSINESS ?

VÅRA TJÄNSTER

Juristbyrå

Ideellt arbete

Vi utför såväl korta som längre uppdrag och välkomnar både företag och privatpersoner som har behov av juridisk vägledning och expertis.

Affärsjuridik

Kontakta oss om du söker en duktig och engagerad jurist under tiden du startar och driver ditt företag.

   


Utbildningar/projekt

Avtal

Vi säljer och upprättar avtal och andra handlingar åt dig och ser över dina befintliga avtal och säkerställer villkoren.


Föreläsningar

Vi kommer gärna ut till din organisation eller ditt företag och föreläser. För mer information vänligen  kontakta oss på forelasning@lawbusiness.se