Svenskt medborgarskap

Flytta till Sverige och stanna i Sverige


Vi är experter på migrationsfrågor och brinner för mänskliga rättigheter. 

SVENSKT MEDBORGARSKAP


Vill du bli svensk medborgare? Medborgarskap i Sverige innebär specifika rättigheter, skyldigheter, skydd och förmåner i Sverige.


När du har fått ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara redo att ansöka om svenskt medborgarskap.


Ring oss på 08 - 551 08 590 för omedelbar vägledning och hjälp. Vi finns här för att hjälpa dig personligen via möte på vårt kontor, telefon eller online.

Hello world
Hello world

ANHÖRIGINVANDRING


Vill du återförenas med din fru eller man?Om du vill att en familjemedlem som är medborgare i ett land utanför EU ska flytta till dig i Sverige den personen uppehållstillstånd. Personen kan få uppehållstillstånd om ni är gifta, har ingått partnerskap eller tidigare har varit sambos. Du behöver vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skydds-behövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.


Det finns ett ålderskrav. Du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.


BEHOV AV SKYDD


Vill du söka asyl i Sverige? 


Att söka asyl innebär att man ansöker om skydd i ett annat land på grund av förföljelse, krig, naturkatastrofer eller andra allvarliga situationer som gör att man inte kan stanna kvar i sitt hemland.


För att söka asyl måste man befinna sig i det land där man önskar söka skydd. I Sverige är Migrationsverket den myndighet som ansvarar för asylprocessen. För att få asyl i Sverige krävs det att man har en välgrundad rädsla för förföljelse eller riskerar allvarliga övergrepp i sitt hemland på grund av exempelvis ras, religion, politisk åsikt eller sexuell läggning. Man måste också visa att man inte kan få skydd i något annat land än Sverige.


För att ansöka om asyl i Sverige ska man kontakta Migrationsverket och lämna in en asylansökan. Efter att ansökan har lämnats in kommer man att genomgå en asylprocess där ens ansökan kommer att granskas och utvärderas. Under processen kan man få hjälp av ett offentligt biträde som du inte behöver betala för, olika organisationer och myndigheter som erbjuder stöd och rådgivning.


Det är viktigt att betona att en asylansökan inte alltid leder till beviljande av asyl. Asylprocessen kan vara lång och komplex och det kan ta tid innan man får besked om man beviljas asyl eller inte. Om ansökan avslås finns möjlighet att överklaga beslutet till migrationsdomstolen.Ring oss på 08 - 551 08 590 för att veta mer om att söka asyl. Vi finns här för att hjälpa dig personligen via möte på vårt kontor, telefon eller online.

ÖVRIGA OMRÅDEN
- Start av företag i Sverige- Uppehållstillstånd för företagare eller student


- Visumregler för dig som bor utanför EU


- Förlänga visum


- Verställighetshinder


- Uppe­hålls­till­stånd & förlägningar enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv